uitwisseling tussen asielzoekers en mensen in armoede

Op 19 november 2015 hielden de verenigingen waar armen het woord nemen, Recht-Op vzw, PSC Open Huis, Ihsane en Arm in Arm, en het opvangcentrum Linkeroever van het Rode Kruis een uitwisseling over armoede. Mensen die in Antwerpen in armoede leven, gingen in gesprek met asielzoekers die tijdelijk verblijven in het opvangcentrum. Zij gingen in dialoog aan de hand van vragen en stellingen die beide doelgroepen vooraf hadden opgesteld. De gesprekken gingen door in verschillende groepen, Frans – Nederlands, Engels – Nederlands, Arabisch – Nederlands en Arabisch – Arabisch. Aan elke tafel leidde een moderator het gesprek in goede banen.

De uitwisseling speelde in op de vaststelling dat sommige asielzoekers in het Opvangcentrum Linkeroever het idee hebben dat in België geen armoede bestaat. Zij gaan ervan uit dat iedereen toegang heeft tot betaalbare medische zorg, toegang heeft tot onderwijs, recht heeft op een uitkering en een woonst etc. Anderzijds leven bij mensen in armoede in België vooroordelen rond “buitenlanders”. Vaak hebben zij het idee dat deze nieuwe Belgen wel krijgen wat zij nooit kregen van de overheid.

De doelstelling van deze uitwisseling was tweeledig. Enerzijds wilden we misvattingen die leven bij asielzoekers over armoede in België bijstellen. Anderzijds wilden we vooroordelen van mensen in armoede ten opzichte van asielzoekers nuanceren en ombuigen.

Na de uitwisseling hebben we gevraagd aan de deelnemers 5 woorden op te schrijven die bleven hangen.

DSC_0548