Ons memorandum voor 2018 is er!

Ons memorandum is gericht aan alle politieke partijen. Het is het werk van de mensen in armoede, bestuurders, groepswerkers en coördinatoren van de zes verenigingen die STA-AN vormen. Dit memorandum is opgebouwd vanuit de grondrechten en ervaringskennis van mensen in armoede. De focus van alle medewerkers in het traject naar dit memorandum was lokaal en oplossingsgericht. We willen met concrete aanbevelingen het debat in aanloop naar de verkiezingen van 2018 voeden.

Lees hier