Dienstverlening

In opbouw van meerjarenplan 2020-2024.

  • Automatische rechtentoekenning
  • Generalistische basishouding
  • Schuldhulpverlening
  • Juridische hulp
  • Noodhulp
  • Gebruikersparticipatie