Theaterproject

We werkten afgelopen zomer met de jongeren van Recht-Op in een sociaal-artistiek traject dat in het najaar uitmondt in een theatervoorstelling. De jongeren proeven van kunst en cultuur door enerzijds kennis te maken met verschillende kunstvormen én door anderzijds actief te creëren en produceren. We gingen in zee met Artistieke Werkplaats Sering om via workshops eerste stappen op een podium te zetten en scenes te op te maken voor de uiteindelijke voorstelling. In september werkten we een week met de groep Debajehmujig uit Canada. Zij leerden ons de knepen van storytelling.

Verschillende toondagen vormden de basis voor kennismaking en ontdekking. Tijdens deze momenten bezochten we verscheidene tentoonstellingen, voorstellingen en optredens, waardoor de jongeren een beeld van en affiniteit met de verschillende kunstvormen ontwikkelen. Door middel van doedagen gingen de jongeren zelf aan de slag. Workshops (expressie, acteren, schrijven, maar ook podiumtechnieken) waarbij ze actief participeren aan het creatieproces vormen de basis om zelf een theaterstuk te creëren.

Middels het uitwerken van een theaterproductie wordt een deelaspect van de problematische situatie van de jongeren (wonen, werken of onderwijs) en hun beleving daarvan in beeld gebracht. Verschillende expressievormen en theatertechnieken maken het mogelijk om de situaties en concrete verhalen te verkennen en geven richting aan het uiteindelijke product. Via een interactieve theatervorm (forumtheater / theater van de onderdrukten) ontstaat er bewustzijn bij de jongeren en ontwikkelt een dialoog met het publiek om samen te werken aan oplossingen

Het project wil:

  • Een brug bouwen tussen jongeren in armoede en kunst/cultuur en de cultuurparticipatie verhogen. We maken kennis met diverse cultuurvormen om een basis te leggen waar we in ons eigen sociaal-artistiek proces naar kunnen refereren.
  • Via diverse expressievormen enerzijds taal zoeken voor de individuele situaties waarin jongeren zich bevinden en anderzijds reflecteren over de samenleving, haar structuren en armoede (afbakenen tot een deelthema tijdens de workshops).

Voorstellingen zijn gepland in de eerste week van december. 3 december (’s avonds) en 6 december (’s namiddags) liggen al vast in de zaal van Sering vzw; Groeningerplein 2, Borgerhout.