Tentoonstelling nog tot december in Wilrijk

De Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen en STA-AN maakten een interactieve tentoonstelling over de grote Antwerpse woonproblematiek. Voor de uitwerking kregen ze hulp van het Ministerie van Fantasiebevordering.

Deze samenwerking resulteerde in vijf zuilen met informatie, beelden en geluiden over hoe mensen in armoede slecht wonen ervaren. Deze zuilen reizen door Antwerpen, tot donderdag 1 december kan men ze bewonderen in het districtshuis in Wilrijk (info districsthuis)

wilrijk         wilrijk3   wilrijk2