Dag van Verzet – Gezondheid verdraagt geen uitstel

Op 17 oktober 2017, Dag van Verzet tegen Armoede, focusten de Vlaamse verenigingen waar armen het woord nemen dit jaar op de gezondheidskloof. De Antwerpse verenigingen organiseerden die dag dialoogtafels.

Op basis van ervaringen en groepswerk met mensen in armoede willen we het gesprek aangaan met relevante actoren en samen zoeken naar oplossingen voor problemen die mensen in armoede ervaren.

  • De jongerenvereniging Betonne Jeugd merkt dat heel wat jongeren in armoede met psychische problemen nergens terecht kunnen. Zij gaan het gesprek aan met mensen die  jongeren naar hen doorsturen, over wat mogelijk meer structurele oplossingen zijn.
  • Ook Recht-Op merkt dat psychische gezondheidszorg voor mensen in armoede erg ontoegankelijk is. Een groot probleem, drie op vier mensen die een beroep doen op sociale ondersteuning bij een OCMW of een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) geeft aan zich psychisch niet goed te voelen.
    Zij gaan in gesprek met aanbieders van workshops psycho-educatie, om te kijken hoe een toegankelijker aanbod een oplossing kan bieden.
  • Centrum Kauwenberg vzw nodigt verschillende gezinsondersteunende initiatieven uit & wil samen bekijken hoe de draagkracht van gezinnen in armoede groter kan worden. Mensen in armoede hechten veel belang aan de opvoeding van hun kinderen, maar dat is vaak geen eenvoudige opdracht. Arm in Arm, een vereniging waar vooral mensen met migratieachtergrond samen komen, sluit hierbij aan.
  • Filet Divers bereikt heel wat mensen zonder wettig verblijf. Deze mensen kunnen slechts op een minimum aan rechten terugvallen, medische hulp is er een van. Toch loopt heel wat fout met die procedure “dringende medische hulp”. Medische hulp kan letterlijk van levensbelang zijn voor deze mensen. Daarom willen zij zelf enkele voorstellen doen om die dringende medische hulp te verbeteren en toegankelijker te maken. Ocmw, artsen & ziekenhuizen werden uitgenodigd om hierover het gesprek aan te gaan met deelnemers uit hun themagroep “MeZopA”.
  • PSC-Open Huis werkte jaren terug al rond mondhygiëne bij mensen in armoede. Veel mensen in armoede hebben grote problemen met hun gebit, met allerlei medische maar zeker ook sociale gevolgen van dien. Over de oorzaken maar ook mogelijke oplossingen voor deze problemen, gaan de groepsleden in gesprek met tandartsen, mutualiteit en OCMW.

Professor Peter Raeymaeckers leidde deze dag in met het belang van netwerken in de strijd tegen armoede. De voormiddag werd prachtig samengevat door Max Greyson met een gedicht ter plaatse opgebouwd, dat je hier op onze site terugvindt. ’s Avonds sloten we Dag van verzet af in de Roma met de film I, Daniel Blake en een panelgesprek.

Wie meer informatie wil over één van de besproken thema’s kan hiervoor terecht bij Wim Bollaert (0497/07.98.50)

De standpunten van het Netwerk tegen Armoede, waar wij ons achter scharen, vindt u via www.netwerktegenarmoede.be/17oktober