interactieve tentoonstelling over wonen, van en over mensen in armoede

De Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen en STA-AN maakten een interactieve tentoonstelling over de grote Antwerpse woonproblematiek. Voor de uitwerking kregen ze hulp van het Ministerie van Fantasiebevordering. Mensen in armoede brengen in beeld hoe het is om in een slecht huis te wonen. Dankzij de interactieve aanpak kan je zelf ondervinden hoe moeilijk je een andere woning vindt op de Antwerpse woonmarkt met beperkt budget.

Op donderdag 13 oktober 2016, vanaf 9u, vindt op het Mechelseplein het eerste toonmoment van de tentoonstelling plaats. Een plechtige opening is gepland om 13u, die dag blijft de tentoonstelling tot 18u. Ook de dagen daarop zullen voorbijgangers de tentoonstelling daar kunnen bezoeken. O

Vanaf 17 oktober reist de tentoonstelling zes maanden lang door Antwerpen en de districten. Op 17 oktober verhuist ze, vanaf 18 oktober is ze te vinden in het UiThuis in Hoboken. Op 7 november trekken we richting Wilrijk & op vanaf december staat ze in de AP Hogeschool in Antwerpen-Noord. In februari kan je de zuilen treffen in de bibliotheek Couwelaar in Deurne, in maart verhuist alles dan naar CoSta op het Sint-Andries. Begin april verhuist de tentoonstelling een laatste keer, naar de bib in Ekeren!