Nieuwe website: zoekrust.be

Recht-op ontwikkelt de website www.zoekrust.be. We zetten in op het verbeteren van de toegang naar geestelijke gezondheidzorg voor mensen die in armoede leven. Geestelijk gezond zijn, is meer dan enkel het afwezig zijn van psychologische ziekte. Het gaat om het hele welbevinden van de mens, lichamelijk, psychisch en sociaal.

Met de website willen we mensen in armoede wegwijs maken in het `o zo complex landschap van de geestelijke gezondheidzorg. Op deze website vind je informatie terug die betrekking heeft op het hele welbevinden van mensen in armoede. Je vindt hier gegevens van organisaties en diensten terug waar mensen in armoede naartoe kunnen gaan als hun hoofd vol zit.

De website is in eerste instantie voor en door mensen in armoede ontwikkeld, maar kan ook gebruikt worden door vrijwilligers of hulpverleners. De website is ‘mobile-friendly’ wat wil zeggen dat het ook te gebruiken is op een smartphone en een tablet.

De website is in verschillende talen te raadplegen, zodat ook mensen in armoede met een migratie achtergrond deze kunnen gebruiken.

Bezoek de website