Filmpje – Week van het Nederlands

 
In de animatiefilm vertelt acteur Pol Goossen het verhaal van Gloria, Samira en Ludwik. Drie mensen die naar school gaan om Nederlands te leren. “Ik dacht dat Nederlands leren voor iedereen in dezelfde rechte lijn verloopt. Dat je aan het einde van de weg goed Nederlands spreekt.” zegt Pol Goossen in de film. De weg naar ‘goed Nederlands’ is echter lang en vaak een parcours vol hindernissen. Veel inspanningen leiden niet altijd tot goede resultaten. En het uiteindelijke doel is, ondanks hoge inzet en motivatie, niet voor iedereen bereikbaar. Steek energie in de wens om elkaar te begrijpen, ook als iemand er niet in slaagt om goed Nederlands te spreken. Het is een grote uitdaging in een samenleving die Nederlands ziet als de belangrijkste sleutel tot integratie.

De animatiefilm is gebaseerd op praktijkervaring en onderzoek. De sector Samenlevingsopbouw en de Centra voor Basiseducatie hebben jarenlange ervaring met mensen die Nederlands leren. Een deel van die mensen zijn kortgeschoold of leven in kwetsbare situaties. Beide organisaties werken dagelijks aan de verbetering van de kennis van het Nederlands en de communicatie. Ze geven les of bieden oefenkansen om Nederlands te spreken, onder andere door mensen met elkaar in contact te brengen en vrijwilligerswerk.

“We komen voortdurend in contact met mensen die moeite doen om Nederlands te leren.” zegt opbouwwerkster Ann Graulus van Samenlevingsopbouw. “Een goede kennis van het Nederlands opent deuren. Helaas krijgen mensen met een Nederlandse taalachterstand vaak de deur tegen hun neus. Veel anderstaligen zijn gefrustreerd omdat hun inspanningen niet tot betere resultaten leiden. Ze hebben het moeilijk met de negatieve reacties. Als we vertellen wat er allemaal meespeelt om een taal goed te leren zijn onze vrijwilligers, maar ook politici en loketmedewerkers van diensten verbaasd. Daarom maken we hun verhaal beter bekend met deze animatiefilm. We hopen dat deze film mensen aan het praten en het denken zet.”

Op zaterdag 10 oktober lanceerden de initiatiefnemers de animatiefilm op het congres ‘Taal schept kansen’ in het Vlaams Parlement. Aan het begin van de Week van het Nederlands hield de Taalunie, samen met diverse middenveldpartijen uit Nederland en Vlaanderen dit congres. Aan het einde van het congres formuleerde de Taalunie gerichte beleidsaanbevelingen aan het Comité van Ministers. De initiatiefnemers willen dat zoveel mogelijk mensen de animatie zien, daarom verspreiden ze de film op sociale media en laten ze hem zien in scholen, buurtwerkingen en tal van andere organisaties.

Wie meer informatie wil kan contact opnemen met: Ann Graulus, opbouwwerkster bij Samenlevingsopbouw Antwerpen stad, 0473 85 37 05, ann.graulus@samenlevingsopbouw.be

De initiatiefnemers voor de animatiefilm zijn de sector Samenlevingsopbouw en de Centra voor Basiseducatie, met medewerking van de Huizen van het Nederlands. De animatiefilm is gemaakt door Studio Camp in samenwerking met Theater Vonk.