Digi-arm, ervaringsrijk! Maak van e-inclusie geen e-illusie en erken armoede als belangrijkste drempel.

 

Ondersteuning van kwetsbare gebruikers vraagt maatwerk. Dat kan uitgebreid en tijdrovend lijken maar rendeert op lange termijn. Het is vooral belangrijk om als organisatie gevoelig te zijn voor specifieke drempels bij mensen in armoede en ook oog te hebben voor armoede gerelateerde problemen die niet steeds zichtbaar zijn of uitgesproken worden. Het is onze ambitie om een aanbod te voorzien dat organisaties bijstaat om deze noodzakelijke aandacht en aanpak in hun werking te integreren .

Hoe pakken we dit aan 

Het coronajaar 2020-2021 heeft de breuklijn van “zij die mee zijn op de digitale snelweg” en “zij die lijdzaam toekijken vanop de pechstrook” extra zichtbaar gemaakt. Mensen in armoede ervaren uitsluiting op allerlei domeinen. Dat is op zich niet nieuw. De mate waarop uitsluiting zo hard bepaald wordt door digitale toegang en vaardigheden is wel nieuw en zeer onrustwekkend. Het belang van laagdrempelige initiatieven die mensen in armoede ondersteunen of prikkelen om digitale vaardigheden te ontwikkelen of aan te leren is groot. Heel wat initiatieven zetten daarom in op aanleren van digitale vaardigheden maar ontbreekt het aan specifieke kennis van een armoede-sensitieve aanpak en/of geeft men onvoldoende aandacht en gewicht aan het armoede-sensitieve van hun initiatief/aanbod. Dit is nochtans een condicio sine qua non volgens ons – dit inzicht en een concrete methodiek om dit te integreren willen we met dit project installeren bij geïnteresseerde partners en initiatieven.

In elk traject  doorlopen we een vast 3-stappenplan

STAP 1 ARMOEDE-SCAN als intake

We gaan in gesprek met de organisatie. ( evt aangevuld met observaties tijdens werking / mystery-shopping)

doel van deze scan is om een goed beeld te krijgen van waar drempels en verbeterpunten zich bevinden – leidraad doorheen deze armoedescan is “armoede en e-inclusie” binnen de organisatie bespreekbaar maken – nagaan hoe aangepast de organisatie is aan drempels die mensen in armoede ondervinden.

STAP 2 Aanbieden van 2 workshops op maat

1 workshop over armoede : algemeen inzicht in armoede / drempels die mensen in armoede ervaren / …

1 workshop over specifieke drempels in de organisatie: maatwerk op basis van datgene wat uit scan naar voor is gekomen.

STAP 3 Wij komen op de werkvloer meedraaien en/of organiseren nog enkele intervisies –installeren van good practice

we zetten theorie om in praktijk – we testen dit uit door gebruikers op te volgen

 

Interesse – laat het ons weten

Danny Jacobs – 0489 32 88 12 – coordinatie@sta-an.be