Dialoogtafel Open Huis

Veerkracht, ook bij mensen in armoede
(Open Huis) 

 

Declan en Bart hielden hun dialoogtafel over de innerlijke kracht van mensen in armoede.  Eerder hadden leden van PSC Open Huis meegewerkt aan een wetenschappelijke studie hierover.
Mensen in armoede worden vaak afhankelijk van diensten of van anderen, wat hun veerkracht zeker niet ten goede komt. Afhankelijkheid maakt en houd je klein.
Open Huis roept op mensen krachtgericht te benaderen. Een leven in armoede zorgt dat mensen vaak noodgedwongen allerlei nieuwe vaardigheden en strategieën hebben aangeleerd. Dat is een meerwaarde. Daarnaast lukt krachten zien veel beter als je participatief aan de slag gaat. Als mensen zelf mee kunnen beslissen, bloeien mensen open en wint iedereen. Binnen een vereniging waar armen het woord nemen is die participatie evident, maar volgens Open Huis moet dit zeker ook kunnen bij hulpverlenings- of andere trajecten.  Bovendien vraagt ook Open Huis extra aandacht voor de rechtenbenadering. In elk hulpverleningstraject moet ook bekeken worden of iemand effectief gebruik maakt van waar die persoon recht op heeft.
Naast het krachtgericht benaderen, vraagt Open Huis ook aandacht voor emotionele steun. Bij Open Huis blijkt vaak dat achter een concrete vraag een meer algemene nood aan ondersteuning zit, het is belangrijk om ook oog te hebben voor die noden die minder makkelijk naar de oppervlakte komen.

Open Huis vraagt, tot slot, aandacht voor “de kracht van het geven”. Mensen in armoede, en zeker ouderen, hebben vaak een verhaal en hebben ook veel te bieden. Ook mensen in armoede willen iets betekenen voor een ander, en willen graag geven. Mogelijkheden scheppen op dit vlak kan alleen maar voordelen hebben.

Ook Tom Meeuws, schepen bevoegd voor sociale zaken en armoedebestrijding, erkent het belang van tijd en het belang van luisteren. Hij wil plekken waar mensen ruimte krijgen om te praten en luisteren blijven versterken.

Meer weten? Contacteer Bart (groepswerker Open Huis) via bart.vaneeckhoven@cawantwerpen.be