Dialoogtafel Centrum Kauwenberg

E-inclusie, zeker nu (Centrum Kauwenberg)  

 

Leen, Rosa, Dirk en Hannah van Centrum Kauwenberg hielden hun dialoogtafel over de digitale kloof. Als vereniging waar armen het woord nemen, was Centrum Kauwenberg zich al lang bewust van deze kloof, maar de corona-crisis maakte de gevolgen ervan nog extra duidelijk. Vele dienstverlening schakelde over op online dienstverlening, terwijl lang niet iedereen hen zo kon bereiken.
Daarom is de eerste boodschap die Centrum Kauwenberg brengt, om toch ook niet-online beschikbaar te zijn.

Dienstverleners, open jullie kot!

Centrum Kauwenberg merkt dat de duidelijke noden op het vlak van e-inclusie zeker ook kansen bieden. Door de corona-crisis is de motivatie om digitaal mee te zijn gegroeid, zeker ook bij mensen in armoede.

Maar motivatie alleen is niet genoeg, er zijn randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan. Zo moet er meer toegang zijn tot (draadloos) internet. Tijdens de eerste corona-crisis waren openbare plekken waar vaak gratis internet beschikbaar is, niet toegankelijk. Vele mensen raakten daardoor in de problemen. Zonder degelijk sociaal tarief is internet thuis niet voor iedereen aan de orde.
Daarnaast is er nood aan degelijk materiaal. Wanneer je de eerste stappen moet zetten met verouderd materiaal, dat niet degelijk werkt, zakt de moed je in de schoenen en verdwijnt de motivatie om te leren.
Tot slot vraagt Centrum Kauwenberg voldoende kansen om formeel én informeel te kunnen leren. Mensen moeten ergens terecht kunnen met hun vragen, ergens waar ze zich goed en veilig voelen. Informeler aanbod werkt, al dan niet als stap voor een eerder formeel vormingsaanbod.

Centrum Kauwenberg wil hier komend jaar alvast, samen met STA-AN maar ook samen met andere partners in de stad, verder op inzetten. Wordt vervolgd dus …

Meer weten? Contacteer Dirk (Centrum Kauwenberg ) via dirk.christiaansen@kauwenberg.be