Dialoogtafel Betonne Jeugd

Opgroeien in armoede (Betonne Jeugd) 

 

Betonne Jeugd ging tijdens hun dialoogmoment in op de gevolgen van opgroeien in armoede.

De jongeren van Betonne Jeugd spreken bewust niet over kinderarmoede, wel over gezinnen in armoede. Armoede valt nooit te herleiden tot een probleem van het kind alleen. Als kind wil je niet dat enkel op jou wordt gefocust, wat ben je met schoolgerief als je ouders nog steeds met de handen in het haar zitten. Je kan een kind niet los zien van het gezin en kinderen willen ook niet worden los gezien van het gezin.

Dat opgroeien in armoede heel wat gevolgen heeft, is ondertussen gekend. Betonne Jeugd legt de nadruk op de minder zichtbare gevolgen. Jongeren die opgroeiden in armoede hebben vaak een minder breed sociaal netwerk en leerden sociale vaardigheden minder goed aan. Zonder netwerk en zonder die vaardigheden, is het moeilijker de juiste kennis te verzamelen. Bovendien is er heel weinig marge om een fout te maken.

Rekening houden met deze context is belangrijk, maar echte oplossingen zijn dat ook. De jongeren halen onder andere het gebrek aan betaalbare huisvesting aan. Degelijk wonen met een laag inkomen is erg moeilijk. Tom Meeuws, schepen bevoegd voor sociale zaken en armoedebestrijding, luisterde naar Betonne Jeugd en neemt zich alvast voor zelf nooit nog over kinderarmoede te spreken. Zonder die term te gebruiken, wil hij zich wel blijven focussen op kwetsbare gezinnen. Niet enkel via schoolgerief voor kinderen, maar vooral door iets te doen aan dat schrijnend geldtekort. Als schepen wil hij daarop inzetten, een oplossing voor dat geldtekort helpt het hele gezin verder.

Meer weten? Contacteer Sarah (jongerenwerkster Betonne Jeugd) via lampensarah@gmail.com