Cultuurparticipatie

Op 19 september namen 6 bezoekers van Recht-op en STA-AN om 7.30u de trein naar Brussel. Ze waren samen met 144 anderen uitgenodigd door minster van cultuur Sven Gatz om hun stem te laten horen over cultuurparticipatie. Op het einde van de dag werden beleidsaanbevelingen aan de minister bezorgd.

Minister van Cultuur Sven Gatz heette 150 burgers welkom in het Vlaams Parlement. Zij werden uit 1000 mensen geselecteerd die deelnamen aan de online versie van het burgerkabinet. Hiermee wil de minister de stem van burgers horen over een 10-tal thema’s die te maken hebben met cultuurparticipatie. De resultaten van dit burgerkabinet moeten een aanvulling vormen bij onder andere officiële adviezen en de stem van de sector (= cultuurforum). Het Netwerk tegen Armoede kreeg voor de zomer de vraag om mensen in armoede op te roepen om deel te nemen aan het burgerkabinet. Op zich geen makkelijke opdracht, want online discussiëren over abstracte onderwerpen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dankzij de inspanningen van verenigingen waar armen het woord nemen konden toch een 20-tal mensen in armoede deelnemen aan het online gedeelte, en zakten we met een 15 mensen af naar het Vlaams Parlement.

De verschillende tafels werkten rond een 10-tal clusters die uit het online gedeelte werden geselecteerd. Hier waren heel wat onderwerpen bij waar het Netwerk tegen Armoede al jaren rond werkt: verlaging van de drempels naar cultuurparticipatie, aangepaste communicatie, financiële kortingen.. Elke tafel deed op het einde van de dag een beleidsaanbeveling aan de minister. De uitgewerkte ideeën werden gepresenteerd op een ideeënmarkt. Ook hier kwamen bv een UiTPAS met startbudget, duo-projecten.. naar voor als goede praktijken. We hopen dat de minister deze raad ter harte neemt en verder inzet op de uitrol van UiTPAS, lokale samenwerking en cultuur op school.

Hier vind je o.a. foto’s en video’s die die dag gemaakt zijn.