Antwerpen heeft een enorm aanbod aan vrijetijds- en cultuuractiviteiten. Toch bereikt dat aanbod nog lang niet iedereen, en valt een groep mensen al te vaak uit de boot.

De Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen hebben een lange traditie in het verwezenlijken van het recht op vrije tijd. Ze trekken er samen op uit, organiseren vrijetijdsloketten, ontwikkelen duo-methodieken en brengen drempels in beeld.

In 2017 organiseren we samen een tweedaagse armoede-vorming, specifieke gericht op vrijetijdsaanbieders. Wij willen verschillende aanbieders overtuigen van het belang van vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede. Hiervoor vertrekken we vanuit onze visie op armoede en bekijken we, samen met mensen in armoede zelf, hoe je als aanbieder werk kan maken van volwaardige participatie, ook voor mensen in armoede

Geïnteresseerd? Meer weten? Alle info hier : armoede-vorming-vrijetijdsaanbieders

Vul hier het evaluatieformulier in.