Slotfeest competentieatelier

Betonne Jeugd heeft bijna een jaar lang jongeren laten proeven van zijn pop-up competentieatelier via middelen van de burgerbegroting (district).
We hielden een jaar lang een werkdag op elke donderdag.
We organiseerden vormingen en ook wij leerden onze jongeren allerlei competenties.
We voerden opdrachten uit voor Costa, dienst samenwerken, BIVAK-camping, wijkverpleging Sint-Andries, … .
Zo toverden we de hangaar van Costa om tot een mooie ontmoetingsplek.
Laten we samen komen hangen en chillen en kom dan ook ineens de resultaten van ons project bewonderen op ons slotfeest.
Programma:
16u: Plechtige opening tentoonstelling en kinderanimatiehoek 17u: Podium: jongeren en begeleiders getuigen over hun ervaringen
18u: gezamenlijke buurtmaaltijd met koffie en taart 19u: voorstelling nieuw project burgerbegroting
19u30: surpriseshow
20u einde
Graag inschrijven voor de maaltijd, een mailtje naar kristof_daems@hotmail.com